On mõeldud, kui:
* sa veel ei soovi endale hobust osta
* sulle meeldib ratsutada ühe kindla hobusega
* sa soovid hobusega rohkem tegeleda, kui ainult ratsutamas käies
* sa soovid hakata tegelema võistlemisega

Kui sa leidsid siit põhjuse enda jaoks, miks rentida hobust, siis võta meiega ühendust ja vaatame,
kas leiame sulle sobiva hobuse. Hobuse rentimise puhul tulevad rentikul tasuda lisaks hobuse rendile
kõik samad kulud, mis oma hobusega.

Rentida on võimalik kahel erineval viisil

Hobuste poolrent

* Sellisel juhul ratsutad kolmel kindlal päeval nädalas ühe kindla hobusega ainult sina. Ühte hobust on võimalik rentida ka kahel inimesel korraga, kui suudetakse kokku leppida mõlemale sobivad trennipäevad.
* Kui hobune on poolrendis, siis hobuse ülejäänud päevade koormuse ja kasutuse otsutab tall.
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Alaealistel on lepingu allkirjastajaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu fikseeritud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda kulud(s.h. rent) hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnik tasub pooles ulatuses hobuse veterinaar-, sepa- ja võistluskulud.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.

Poolrenti hetkel pole pakkuda.

Hobuse täisrent

* Sellisel juhul ratsutad selle hobusega ainult sina ja seda kuni 6 päeva nädalas
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Alaealistel on lepingu allkirjastajaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu fikseeritud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda kulud(s.h. rent) hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnik tasub hobuse veterinaar-, sepa- ja võistluskulud.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.

Hobuse täisrent sõltuvalt hobusest 100-200.- eurot kuus + kõik ülalpidamiskulud(boksiüür, sepakulud, veterinaaria, võistluskulud jne.

Soovi korral uuri lähemalt mõnelt meie treenerilt või kirjuta ratsu@kregleni.ee või
helista 53411797