On mõeldud, kui:
* sa veel ei soovi endale hobust osta
* sulle meeldib ratsutada ühe kindla hobusega
* sa soovid hobusega rohkem tegeleda, kui ainult ratsutamas käies
* sa soovid hakata tegelema võistlemisega

Kui sa leidsid siit põhjuse enda jaoks, miks rentida hobust ja oled sooritanud 3 taseme eksami,  siis võta meiega ühendust ja vaatame, kas leiame sulle sobiva hobuse. Hobuse täisrendi puhul maksab kõik kaasnevad kõrvalkulud rentnik ja poolrendi puhul on kõik vajalikud kulud juba rendi hinna sisse arvestatud.

Rentida on võimalik kahel erineval viisil

Hobuste poolrent

* Sellisel juhul ratsutad kolmel kindlal päeval nädalas ühe kindla hobusega ainult sina. Ülejäänud nädalapäevadel ratsutab selle hobusega teine rentnik või on hobune kasutuses ratsakoolis
* Kui hobune on poolrendis, siis hobuse ülejäänud päevade koormuse ja kasutuse otsutab tall.
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Alaealistel on lepingu allkirjastajaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu kukulepitud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda rent hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus ning pidamistingimuste üle otsustab tall
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.

Poolrent on 320.- eurot kuus. Selle hinna sisse on juba arvestatud kõik vajalikud kulud ja riskid, mis jäävad talli kanda. Hind sisaldab hobuse pidamiskulusid, soetamise maksumust ja väärtuse langust, vajalikke veterinaar ja sepa kulusid(mitte vajalikud talli nõusolekul ja rentniku kulul) ja hobuse vigastamise ja surma riski.
Hind ei sisalda: treeneritasu, võistlemisega seotud kulusid, vaktsiine(Vajalik ainult võistlemiseks), tekitamist.

 

Hobuse täisrent

* Sellisel juhul ratsutad selle hobusega ainult sina ja seda kuni 6 päeva nädalas
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Alaealistel on lepingu allkirjastajaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu fikseeritud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda kulud(s.h. rent) hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnik tasub hobuse veterinaar-, sepa- ja võistluskulud.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.

Hobuse täisrent sõltuvalt hobusest 100-200.- eurot kuus + kõik ülalpidamiskulud(boksiüür, sepakulud, veterinaaria, võistluskulud jne.

Soovi korral uuri lähemalt mõnelt meie treenerilt või kirjuta ratsu@kregleni.ee või
helista 53411797