On mõeldud, kui:
* sa veel ei soovi endale hobust osta
* sulle meeldib ratsutada ühe kindla hobusega
* sa soovid hobusega rohkem tegeleda, kui ainult ratsutamas käies
* sa soovid hakata tegelema võistlemisega

Kui sa leidsid siit põhjuse enda jaoks, miks rentida hobust ja oled sooritanud 3 taseme eksami,  siis võta meiega ühendust ja vaatame, kas leiame sulle sobiva hobuse. Hobuse täisrendi puhul maksab kõik kaasnevad kõrvalkulud rentnik ja poolrendi puhul on kõik vajalikud kulud juba rendi hinna sisse arvestatud.

Rentida on võimalik kahel erineval viisil

Hobuste poolrent

* Sellisel juhul ratsutad kolme kindlal päeval nädalas ühe kindla hobusega ainult sina. Iga kolmas trenn võib olla hüppetrenn. Ülejäänud nädalapäevadel ratsutab selle hobusega teine rentnik või on hobune kasutuses ratsakoolis
* Kui hobune on poolrendis, siis hobuse ülejäänud päevade koormuse ja kasutuse otsutab tall.
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut, mis tuleb esitada Sillele iga kuu lõpus ja treeningplaan hiljemalt pühapäevaks järgmise nädala kohta.
* Ratsutamine on isikupõhine ja seda ei saa jagada mitme inimese vahel v.a. talliga kokkuleppel
* Leping on suusõnaline ja sellest taganemiseks on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu kokkulepitud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda rent hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus ning pidamistingimuste üle otsustab tall
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rentnik võib võistlemas käia kuni 1 korda kuus, rohkem ainult kokkuleppel.
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.
* Rentnikul on rangelt soovituslik käia ratsutamas treeneriga tundides. Iseseisvalt võib ratsutada ainult tingimusel, kui omad 3-ndat  taset ning alaealistel lubatud ratsutada iseseisavalt 1 kord nädalas lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Hüppetreeningud on lubatud ainult meie poolt aksepteeritud treeneriga ning maastikul ratsutamine lubatud ainult Sillega kooskõlastatult.

Poolrent on al.01.09.2023.a. 340.- eurot kuus. Selle hinna sisse on juba arvestatud kõik vajalikud kulud ja riskid, mis jäävad talli kanda. Hind sisaldab hobuse pidamiskulusid, soetamise maksumust ja väärtuse langust, vajalikke veterinaar ja sepa kulusid(mitte vajalikud talli nõusolekul ja rentniku kulul) ja hobuse vigastamise ja surma riski.
Hind ei sisalda: treeneritasu, võistlemisega seotud kulusid, vaktsiine(Vajalik ainult võistlemiseks), tekitamist.

Alates 20.03.2023.a. võimaldame ka poolrentnikel treeninda ratsakooli grupitreeningutes. Selleks lepi kindel aeg endale sobiva treeneriga kokku ning maksad treenerile 10 korra eest  60.- eurot. Võid osaleda erinevate ratsakooli treenerite tundides.

 

Hobuse täisrent

* Sellisel juhul ratsutad selle hobusega ainult sina ja seda kuni 6 päeva nädalas
* Sa võid hakata tegelema võistlemisega, kuid sul peab olema meie poolt aksepteeritud treener.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut, mis tuleb esitada Sillele iga kuu lõpus ja treeningplaan hiljemalt pühapäevaks järgmise nädala kohta.
* Ratsutamine on isikupõhine ja seda ei saa jagada mitme inimese vahel v.a. talliga kokkuleppel
* Leping on suusõnaline ja sellest taganemiseks on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu kokkulepitud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Nagu ka oma hobuse puhul, tuleb ka rendihobuse puhul tasuda rent hobuse eest ka siis, kui ei ole võimalik hobusega ratsutada(lonkab või on mõni muu mure). Võimaluse korral pakume selleks ajaks asendushobust.
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus ning pidamistingimuste üle otsustab tall
* Rentnikul on kohustus järgida talli sisekorda ning “head tava” hobustega ümberkäimisel
* Rentnikul ei ole õigust ilma tallipoolse nõusolekuta anda hobust teistele ratsutamiseks
* Rentnikul ei ole õigust omavoliliselt viia hobust ära talli territooriumilt
* Rendihind ei sisalda treeneri tasu. Treenerit saab valida rentnik meie paljude treenerite hulgast.
* Rentnikul on rangelt soovituslik käia ratsutamas treeneriga tundides. Iseseisvalt võib ratsutada ainult tingimusel, kui omad 3-ndat  taset ning alaealistel lubatud ratsutada iseseisavalt 1 kord nädalas lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Hüppetreeningud on lubatud ainult meie poolt aksepteeritud treeneriga ning maastikul ratsutamine lubatud ainult Sillega kooskõlastatult.
* Rentnikul on kohustus täita treeningpäevikut
* Rentnik võib võistlemas käia kuni 2 korda kuus, rohkem ainult kokkuleppel.
* Alaealistel on lepingu suuliseks sõlmijaks lapsevanem
* Lepingu lõpetamisest on vajalik ette teatada vähemalt 1 täiskuu
* Rentikul on vajalik tasuda tagatisraha 1 kuu rent
* Rent tuleb tasuda iga kuu fikseeritud kuupäevaks.
* Kui rendimakse on hilinenud kuni 30 päeva, siis loetakse rendileping lõppenuks ning tagatisraha ei kuulu enam tagastamisele
* Rentnikul õigus kasutada talli tingimusi(maneezi, platsi, karjamaid jne)
* Hobuse igapäevane pidamine on talli kohustus

Täisrent on al.01.09.2023.a. 630.- eurot kuus. Selle hinna sisse on juba arvestatud kõik vajalikud kulud ja riskid, mis jäävad talli kanda. Hind sisaldab hobuse pidamiskulusid, soetamise maksumust ja väärtuse langust, vajalikke veterinaar ja sepa kulusid(mitte vajalikud talli nõusolekul ja rentniku kulul) ja hobuse vigastamise ja surma riski.
Hind ei sisalda: treeneritasu, võistlemisega seotud kulusid, vaktsiine(Vajalik ainult võistlemiseks), tekitamist.

Alates 20.03.2023.a. võimaldame ka poolrentnikel treeninda ratsakooli grupitreeningutes. Selleks lepi kindel aeg endale sobiva treeneriga kokku ning maksad treenerile 10 korra eest  60.- eurot. Võid osaleda erinevate ratsakooli treenerite tundides.

.

Soovi korral uuri lähemalt mõnelt meie treenerilt või kirjuta ratsu@kregleni.ee või
helista 53411797